Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij houden ons daarbij strikt aan de voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsregistratie.

Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Disclaimer

De inhoud van www.stadsambassadeusrotterdam.nl is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen evenwel noch expliciet noch impliciet enige garantie bieden dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam hyperlinks naar andere internetsites aanbiedt, betekent dit niet dat Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam niet geverifieerd.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

De Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Dit is het geval als u een wandeling of ondersteuning van een evenement aanvraagt. Uw naam, woonplaats, emailadres en telefoonnummer worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Zij worden alleen ter beschikking gesteld van de stadsambassadeur(s), die de gevraagde dienst uitvoert.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Daarnaast verzamelen wij informatie over de wijze, waarop u met ons bekend bent geworden  om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en de gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. Onze stadsambassadeurs hebben zich verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics

Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan ons ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam aanpassingen maken op haar website en of service.

Sociale media buttons

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te delen via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina's gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen. Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam heeft hier geen invloed op.

Cookies verwijderen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van de Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Privacybeleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam zijn verbonden. Er wordt door Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Stadsambassadeurs Rotterdam
info@stadsambassadeursrotterdam.nl